برچسب: تعویض روغن

آیا گرم کردن خودرو به صورت درجا مضر است؟
  • کاربان24
  • 20 فروردین 1399
  • 0دیدگاه

یک خودروی سرد آمادگی حرکت ندارد. چگالی سیالات داخل خودرو نظیر روغن‌موتور یا گریس در فصل سرد افزایش یافته و […]